Αρχική

Προσωπικό

Δημοσιεύσεις

Έρευνα και Μελέτες

Μαθήματα

Σύνδεσμοι

Όχι μόνο Aσφάλεια

Ειδήσεις

9

All our knowledge has its origins in our perceptions

Leonardo da Vinci

"Λόγω διαχειριστικών αναγκών της γραμματείας, το μάθημα της Παρασκευής θα διεξάγεται από εδώ και στο εξής στην αίθουσα Δ23."

"Τα εργαστήρια του μαθημάτος θα διεξαχθούν κατά τις ημερομηνίες 23/11, 26/11, 30/11 & 3/12. Η εργαστηριάκη εξέταση θα γίνει στις 14/12."

"Έχει αναρτηθεί η εργασία του προπτυχιακού μαθήματος Ασφάλειας. Ημ/νια παράδοσης μέσω email, 18 Νοεμβρίου, 17:00".

"Έχει αναρτηθεί επικαιροποιημένη έκδοση της προπτυχιακής εργασίας"

"Λόγω προβλήματος χωρητικότητας, η αίθουσα του προπτυχιακού μαθήματος της Ασφάλειας που διεξάγεται κάθε Παρασκευή αλλάζει. Τα μαθήματα την Παρασκευή θα πραγματοποιούνται από εδώ και στο εξής στην Δ22. Το μάθημα της Δευτέρας παραμένει ως έχει."

Υποκατηγορίες