Αρχική

Προσωπικό

Δημοσιεύσεις

Έρευνα και Μελέτες

Μαθήματα

Σύνδεσμοι

Όχι μόνο Aσφάλεια

Ειδήσεις

9

All our knowledge has its origins in our perceptions

Leonardo da Vinci

 "Αναρτήθηκε η εαρινή εργασία για το προπτυχιακό μάθημα της Ασφάλειας για τους φοιτητές που δεν πέτυχαν προβιβάσιμο βαθμό στην εργασία ή στο εργαστήριο του περασμένου χειμερινού εξαμήνου και επιθυμούν να συμμετάσχουν στην εξεταστική Σεπτεμβρίου. Η εργασία μπορεί να εκπονηθεί σε ομάδες των 2 ή των 3ών φοιτητών. 
 
Όσοι φοιτητές έχουν πετύχει προβιβάσιμο βαθμό στην εργασία και στο εργαστήριο αλλά δεν πέτυχαν προβιβάσιμο βαθμό στην τελική εξέταση κατά το χειμερινό εξάμηνο, μπορούν να παρευρεθούν απευθείας στην εξεταστική Σεπτεμβρίου κανονικά."

Υποκατηγορίες