"Αναρτήθηκε η προαιρετική εργασία για το μάθημα της Ασφάλειας Πληροφοριακών Συστημάτων για το χειμερινό εξάμηνο."