Η εργαστηριακή εξέταση του μαθήματος Ασφάλεια Πληροφοριακών Συστημάτων θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 7/11/2017.

Οι ώρες εξέτασης θα ανακοινωθούν όταν θα βγουν τα αποτελέσματα των εργασιών και θα είναι χωρισμένες ανά ομάδες.

Σχετικά με τη βαθμολόγηση των διαγωνισμάτων διευκρινίζεται ότι ανά τρεις λανθασμένες απαντήσεις θα αφαιρείται μία σωστή απάντηση, ώστε να αποτρέπεται η επιλογή τυχαίων απαντήσεων.