"Έχουν αναρτηθεί οι ομάδες για την εργαστηριακή εξέταση η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 14/12 στο εργαστήριο 303 στην οδό Τροίας 2."