"Έχει αναρτηθεί η βαθμολογία της εργασίας του προπτυχιακού μαθήματος Ασφάλειας."