"Τα εργαστήρια του μαθημάτος θα διεξαχθούν κατά τις ημερομηνίες 23/11, 26/11, 30/11 & 3/12. Η εργαστηριάκη εξέταση θα γίνει στις 14/12."