"Αναρτήθηκαν οι βαθμολογίες της εξεταστικής Σεπτεμβρίου 2018 στην ιστοσελίδα του μαθήματος".