"Ανακοινώθηκαν οι βαθμολογίες των υποχρεωτικών και προαιρετικών εργασιών του προπτυχιακού μαθήματος Ασφάλειας Πληροφοριακών Συστημάτων. Υπενθυμίζεται πως χρειάζεται προβιβάσιμος βαθμός (>=5) για την περαιτέρω συμμετοχή των φοιτητών στις ερχόμενες εργαστηριακές εξετάσεις."