Έχουν αναρτηθεί καινούργιες, ανανεωμένες διαφάνειες για τον κανονισμό για την προστασία των δεδομένων (GDPR) στο υλικό του προπτυχιακού μαθήματος της Ασφάλειας Πληροφοριακών Συστημάτων.