Η εργαστηριακή εξέταση του μαθήματος Ασφάλεια Πληροφοριακών Συστημάτων θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 7/12/2017.

Οι ώρες εξέτασης θα ανακοινωθούν όταν θα βγουν τα αποτελέσματα των εργασιών και θα είναι χωρισμένες ανά ομάδες.

Οι ερωτήσεις των διαγωνισμάτων θα είναι πολλαπλής επιλογής και ανά τρεις λανθασμένες απαντήσεις θα αφαιρείται μία σωστή, ώστε να αποτρέπεται η επιλογή τυχαίων απαντήσεων.