Αρχική

Προσωπικό

Δημοσιεύσεις

Έρευνα και Μελέτες

Μαθήματα

Σύνδεσμοι

Όχι μόνο Aσφάλεια

Ειδήσεις

Αρχική
8

Όσοι είναι ανίκανοι να αντιληφθούν τους κινδύνους που συνεπάγεται η χρήση όπλων, είναι εξίσου ανίκανοι να κατανοήσουν τον τρόπο με τον οποίο οφείλουν να τα χρησιμοποιούν.

Sun Tzu

"Αναρτήθηκε η προαιρετική εργασία για το μάθημα της Ασφάλειας Πληροφοριακών Συστημάτων για το χειμερινό εξάμηνο."