"Αναρτήθηκε η υποχρεωτική εργασία για το μάθημα της Ασφάλειας Πληροφοριακών Συστημάτων για το χειμερινό εξάμηνο. Η συγκεκριμένη εργασία πρέπει να εκπονηθεί από όλους τους φοιτητές προκειμένου να έχουν δικαίωμα εξέτασης του μαθήματος. 
 
Δεν θα υπάρξει εναλλακτική υποχρεωτική εργασία αλλά θα ακολουθήσει ανάρτηση προαιρετικής εργασίας λίαν συντόμως."