Υποψήφια Διδάκτορας

Ερευνήτρια ΟΠΑ

e-mail: mraptaki at aueb dot gr

Σπουδές:

  • Υποψήφια Διδάκτορας (Κυβερνοασφάλεια ψηφιακών υποδομών, Τμήμα Πληροφορικής, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (2021+)
  • M.Sc. (Πληροφοριακά Συστήματα), Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (2021)
  • Integrated Masters (Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών), Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (2018)

Αρμοδιότητες στην Ερευνητική Ομάδα

Ερευνήτρια

Τρέχοντα επιστημονικά ενδιαφέροντα:

  • Ασφάλεια Πληροφοριακών Συστημάτων
  • Ανάλυση και Διαχείριση Επικινδυνότητας (risk assessment)
  • Χρήση μεθόδων ανάλυσης και εξόρυξης επιχειρησιακών διεργασιών (process mining) για την ανάλυση επικινδυνότητας

Επαγγελματική Εμπειρία

  • Τεχνική σύμβουλος σε SAP συστήματα στην PwC (2021+)
  • Τεχνική σύμβουλος σε SAP συστήματα στην Accenture (2019-2021)