Ιστορίες με Χιούμορ, παιχνίδια, γρίφοι κλπ.

Στη συνέχεια μπορείτε να βρείτε μερικές ενδιαφέρουσες γελοιογραφίες...

Ένα ενδιαφέρον τεστ αξιολόγησης του χαρακτήρας σας!!!!!

Διάφοροι γρίφοι έμπνευσης.

Μαθηματικοί γρίφοι

Συνδυαστικοί γρίφοι

Γρίφοι παρατηρητικότητας

Murphy's Technology Laws

Murphy's Computer Laws