Ενδιαφέρουσες Ομιλίες 

Dario Fo, "Against jesters who defame and insult", Nobel Lecture (1997)

The Russell-Einstein Manifesto, 9 July 1955, London.

Nelson Mandela, Nobel Lecture, Nobel Peace Price Laureate, 1993.

Emma Goldman, "Address to the Jury", 9 July 1917, New York (USA)

Ursula Le Guin, "A Left-Handed Commencement Address", 1983 Mills College Graduation (USA)

Malcolm X, "The Ballot or the Bullet", 12 April, 1964, Detroit (USA)

John F. Kennedy, "Ich bin ein Berliner (I am a Berliner)", 26 June 1963, West Berlin (FRG)

Leonard M. Adleman, "Pre-RSA Days", Turing Award Lecture 2002

Ronald L. Rivest, "Early RSA Days", Turing Award Lecture 2002

Adi Shamir, "Cryptology: A Status Report", Turing Award Lecture, 2002

Mohamed ElBaradei, "Nobel Peace Price Laureate", Nobel Award Lecture, 2005

Viviane Reding, "A Triple Play for Europe", Digital Lifestyle Day, 2006

Charles Hoare, "The Emperor's old clothes", Turing Award Lecture, 1980

M. L. King, "I have a dream" (speech delivered at the Lincoln Memorial), Washington, 1963

J. Williams, "Ban Landmines", Nobel Award Lecture, 1997

K. Thompson, "Reflections on Trusting Trust", Turing Award Lecture, 1983

Ξ. Ζολώτας,Χαιρετισμός στο International Bank Conference,1959 (στα αγγλικά, αλλά με χρήση ελληνικών μόνο λέξεων).

H. Pinter, "Art, Truth and Politics", Nobel Lecture, 2005