Αποτελέσματα Τελικής Εργασίας

Υλικό για το μάθημα

download pdf version Εννοιολογική Θεμελίωση

download pdf version Ανάλυση Επικινδυνότητας

download pdf version Ασφάλεια και Hacking στον Κυβερνοχώρο

download pdf version Προστασία Κρίσιμων Υποδομών

download pdf version e-Security Trends: Από το πρόσφατο παρελθόν στο προσεχές μέλλον, Greek ICT Forum, Οκτώβριος 2007

download pdf version Ιομορφικό Λογισμικό

download pdf version Συστάσεις για την εκπόνηση μιας επιστημονικής εργασίας

download pdf version Προστασία Κρίσιμων Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Υποδομών της Δημόσιας Διοίκησης : Στρατηγικός Σχεδιασμός, eGoverment Forum, Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε., Σεπτέμβρης 2008

download pdf version Η εκ των έσω απειλή - Διαρροή πληροφοριών

Referencing & Citing - Harvard Style

Θέματα Εργασιών

Εργασίες 2012-2013

Εργασία προόδου

download pdf version Ασφάλεια και Ιδιωτικότητα στις Υπηρεσίες Κοινωνικής Δικτύωσης

Τελική εργασία

download pdf version Καινοφανές ιομορφικό λογισμικό: Flame

Αποτελέσματα αξιολόγησης

download pdf version Εργασία προόδου 2012-2013

Επιστημονικές Δημοσιεύσεις

Prevelakis, V., & Spinellis, D. (2007). The athens affair. Spectrum, IEEE, 44(7), 26-33. (παρουσίαση)

download pdf version L. Adleman, An Abstract Theory of Computer Viruses

download pdf version F. Cohen, Computer Viruses: Theory and Experiments

download pdf version F. Cohen, Computational Aspects of Computer Viruses

download pdf version M. Denault, D. Gritzalis, D. Karagiannis, P. Spirakis, Intrusion detection: approach and performance issues of the SECURENET system

download pdf version A. Doumas, K. Mavroudakis, D. Gritzalis, S. Katsikas, Design of a neural network for computer viruses recognition and classification