Πρόγραμμα Σπουδών Πληροφορικής - ΠΛΗ 35

Προστασία και Ασφάλεια Συστημάτων Υπολογιστών

Διδακτικό Υλικό ΠΛΗ-35

ΕΑΠ Portal - ΠΛΗ35

Οι παρουσιάσεις που περιλαμβάνονται στο υλικό για το μάθημα αποσκοπούν στο να βοηθήσουν τους φοιτητές που το παρακολουθούν. Εκπονήθηκαν από τον εκάστοτε αναφερόμενο συγγραφέα, ενίοτε με τη βοήθεια υποψήφιων διδακτόρων ή/και άλλων συνεργατών του. Η αξιοποίηση των παρουσιάσεων αυτών εκτός του συγκεκριμένου εκπαιδευτικού πλαισίου είναι δυνατή εάν και εφόσον έχει προϋπάρξει άδεια από το συγγραφέα τους και εάν και εφόσον σε κάθε χρήση τους γίνεται ρητή μνεία στην αρχική μορφή της παρουσίασης.

Υλικό για το μάθημα

Συστάσεις για την εκπόνηση μιας επιστημονικής εργασίας

Εννοιολογική Θεμελίωση

Ανάλυση Επικινδυνότητας

download pdf version Προστασία Κρίσιμων Υποδομών

download pdf version Ασφάλεια και hacking στον Κυβερνοχώρο

download pdf version Ιομορφικό Λογισμικό

download pdf version Ελεγχος Προσπέλασης

download pdf version Προστασία προσωπικών δεδομένων: Η οπτική του Πληροφορικού

download pdf version Νόμος 2472/1997

download pdf version Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

download pdf version Στοιχεία Κρυπτογραφίας

Referencing & Citing - Harvard Style 

Διδακτικό Υλικό ΠΛΗ-35

download pdf version Σ. Κάτσικα, Ασφάλεια Υπολογιστών (Τόμος 1)

download pdf version Σ. Κάτσικα, Ασφάλεια Δικτύων (Τόμος 2)

download pdf version Β. Ζορκάδη, Κρυπτογραφία (Τόμος 3)

Επιστημονικές Δημοσιεύσεις

Prevelakis, V., & Spinellis, D. (2007). The athens affair. Spectrum, IEEE, 44(7), 26-33. (παρουσίαση)

L. Adleman, An Abstract Theory of Computer Viruses

F. Cohen, Computer Viruses: Theory and Experiments

F. Cohen, Computational Aspects of Computer Viruses

O. Sukwong, H.S. Kim, J.C. Hoe, Commercial Antivirus Software Effectiveness: An Empirical Study (added 29/11/11)

M. Denault, D. Gritzalis, D. Karagiannis, P. Spirakis, Intrusion detection: approach and performance issues of the SECURENET system

A. Doumas, K. Mavroudakis, D. Gritzalis, S. Katsikas, Design of a neural network for computer viruses recognition and classification

D. Lekkas, D. Gritzalis, e-Passports as a means towards a Globally Interoperable Public Key Infrastructure

V. Mayer-Schönberger, Useful Void: The Art of Forgetting in the Age of Ubiquitous Computing

R. Ostrovsky, M. Yung, How To Withstand Mobile Virus Attacks

B. Schneier, The Psychology of Security

M. Theoharidou, D. Gritzalis, Common Body of Knowledge for Information Security

M. Theoharidou, P. Kotzanikolaou, D. Gritzalis, A multi-layer Criticality Assessment methodology based on interdependencies

Εκπαιδευτικό Υλικό Εργαστηριακών Ασκήσεων

download pdf version Εισαγωγική Διάλεξη Εργαστηρίου

download pdf version Network Enumeration - Nmap

download pdf version Vulnerability Analysis - Nessus

download pdf version Cryptography - Cryptool

download pdf version Common Vulnerability Scoring System

download pdf version Vulnerability Exploitation - Metasploit Framework

download pdf version Buffer Overflow notes

download pdf version Penetration Testing (edition 2016)

download pdf version Web Application Penetration Testing (σημειώσεις)

download pdf version Malware Sandboxing 

Θέματα Εξετάσεων

download pdf version Εξεταστική περίοδος Ιουνίου 2004 - Θέματα Α'

download pdf version Εξεταστική περίοδος Ιουνίου 2004 - Θέματα Β'

download pdf version Εξεταστική περίοδος Ιουνίου 2005 - Θέματα Α'

download pdf version Εξεταστική περίοδος Ιουνίου 2006 - Θέματα Α' (Απαντήσεις)

download pdf version Εξεταστική περίοδος Ιουλίου 2006 - Θέματα B' (Απαντήσεις)

download pdf version Δομή Θεμάτων 1ης Εξεταστικής Περιόδου

download pdf version Δομή Θεμάτων 2ης Εξεταστικής Περιόδου

download pdf version Εξεταστική περίοδος Ιουνίου 2007 - Θέματα Α' (Απαντήσεις)

download pdf version Εξεταστική περίοδος Ιουνίου 2007 - Θέματα B' (Απαντήσεις)

download pdf version Δομή Θεμάτων 1ης Εξεταστικής Περιόδου (Ιούνιος 2008)

download pdf version Δομή Θεμάτων 2ης Εξεταστικής Περιόδου (Ιούλιος 2008)

download pdf version Εξεταστική περίοδος Ιουνίου 2008 - Θέματα Α' (Απαντήσεις)

download pdf version Εξεταστική περίοδος Ιουλίου 2008 - Θέματα B' (Απαντήσεις)

download pdf version Δομή Θεμάτων 1ης Εξεταστικής Περιόδου (Ιούνιος 2009)

download pdf version Δομή Θεμάτων 2ης Εξεταστικής Περιόδου (Ιούλιος 2009)

download pdf version Εξεταστική περίοδος Ιουνίου 2009 - Θέματα Α' (Απαντήσεις)

download pdf version Εξεταστική περίοδος Ιουλίου 2009 - Θέματα Β' (Απαντήσεις)

download pdf version Δομή Θεμάτων 1ης Εξεταστικής Περιόδου (Ιούνιος 2010)

download pdf version Εξεταστική περίοδος Ιουνίου 2010 - Θέματα Α' (Απαντήσεις)

download pdf version Δομή Θεμάτων 2ης Εξεταστικής Περιόδου (Ιούλιος 2010)

download pdf version Εξεταστική περίοδος Ιουνίου 2010 - Θέματα Β' (Απαντήσεις)

download pdf version Δομή Θεμάτων 1ης Εξεταστικής Περιόδου (Ιούνιος 2011)

download pdf version Εξεταστική περίοδος Ιουνίου 2011 - Θέματα Α' (Απαντήσεις)

download pdf version Εξεταστική περίοδος Ιουνίου 2011 - Θέματα B' (Απαντήσεις)

download pdf version Δομή Θεμάτων 1ης Εξεταστικής Περιόδου (Ιούνιος 2012)

download pdf version Εξεταστική περίοδος Ιουνίου 2012 - Θέματα Α' (Απαντήσεις)

download pdf version Εξεταστική περίοδος Ιουλίου 2012 - Θέματα Α'

download pdf version Εξεταστική περίοδος Ιουνίου 2013 - Θέματα Α' (Απαντήσεις)

download pdf version Δομή Θεμάτων 1ης Εξεταστικής Περιόδου (Ιούνιος 2013)

download pdf version Δομή Θεμάτων 1ης Εξεταστικής Περιόδου (Ιούλιος 2014)

download pdf version Εξεταστική περίοδος Ιουλίου 2014 - Θέματα Α' (Απαντήσεις)

download pdf version Εξεταστική περίοδος Ιουλίου 2014 - Θέματα Β' (Απαντήσεις)

download pdf version Δομή Θεμάτων 1ης Εξεταστικής Περιόδου (Ιούνιος 2015)

download pdf version Εξεταστική περίοδος Ιουνίου 2015 - Θέματα Α' (Απαντήσεις) 

download pdf version Δομή Θεμάτων 1ης Εξεταστικής Περιόδου (Ιούνιος 2016)

download pdf version Εξεταστική περίοδος Ιουνίου 2016 - Θέματα Α' (Απαντήσεις) 

download pdf version Εξεταστική περίοδος Ιουνίου 2016 - Θέματα Β'

Θέματα Εργασιών

Εργασίες 2016

Εργασία 1 (Ενδεικτική λύση)

Εργασία 2 (Ενδεικτική λύση)

Εργασία 3 (Ενδεικτική λύση)

Εργασία 4 (Ενδεικτική λύση)

Εργασίες 2015

Εργασία 1 (Ενδεικτική λύση 1) (Ενδεικτική λύση 2)

Εργασία 2 (Ενδεικτική λύση)

Εργασία 3 (Ενδεικτική λύση 1) (Ενδεικτική λύση 2)

Εργασία 4

Εργασίες 2014

Εργασία 4

Εργασία 3

Εργασία 2 (Ενδεικτική λύση)

Εργασία 1 (Ενδεικτική λύση 1) (Ενδεικτική λύση 2)

Εργασίες 2013

Εργασία 4 (Ενδεικτική λύση 1) (Ενδεικτική λύση 2)

Εργασία 3 (Ενδεικτική λύση 1) (Ενδεικτική λύση 2)

Εργασία 2 (Ενδεικτική λύση 1) (Ενδεικτική λύση 2)

Εργασία 1 (Ενδεικτική λύση)

Εργασίες 2012

Εργασία 4 (Ενδεικτική λύση)

Εργασία 3 (Ενδεικτική λύση)

Εργασία 2 (Ενδεικτική λύση)

Εργασία 1 (Ενδεικτική λύση)

Εργασίες 2011

Εργασία 4 (Ενδεικτική λύση)

Εργασία 3

Εργασία 2 (Ενδεικτική λύση)

Εργασία 1 (Ενδεικτική λύση 1) (Ενδεικτική λύση 2)

Εργασίες 2010

Εργασία 4 (Ενδεικτική λύση 1)

Εργασία 3 (Ενδεικτική λύση 1)

Εργασία 2 (Ενδεικτική λύση 1)

Εργασία 1 (Ενδεικτική λύση 1)

Εργασίες 2009

Εργασία 4 (Ενδεικτική λύση 1)

Εργασία 3 (Ενδεικτική λύση 1) (Ενδεικτική λύση 2)

Εργασία 2 (Ενδεικτική λύση 1) (Ενδεικτική λύση 2)

Εργασία 1 (Ενδεικτική λύση 1) (Ενδεικτική λύση 2)

Εργασίες 2008

Εργασία 1 (Ενδεικτική λύση 1) (Ενδεικτική λύση 2)

Εργασία 2 (Ενδεικτική λύση 1) (Ενδεικτική λύση 2)

Εργασία 3 (Ενδεικτική λύση 1)

Εργασία 4 (Ενδεικτική λύση 1)

Εργασίες 2007

Εργασία 1 (Ενδεικτική λύση 1) (Ενδεικτική λύση 2)

Εργασία 2 (Ενδεικτική λύση 1) (Ενδεικτική λύση 2)

Εργασία 3 (Ενδεικτική λύση 1) (Ενδεικτική λύση 2) (Ενδεικτική λύση 3)

Εργασία 4 (Ενδεικτική λύση 1) (Ενδεικτική λύση 2) (Ενδεικτική λύση 3)

Εργασίες 2006

Εργασία 1 (Ενδεικτική λύση)

Εργασία 2 (Ενδεικτική λύση)

Εργασία 3 (Ενδεικτική λύση 1)(Ενδεικτική λύση 2)(Ενδεικτική λύση 3)

Εργασία 4 (Ενδεικτική λύση 1)(Ενδεικτική λύση 2)

Εργασίες 2005

Εργασία 1 (Ενδεικτική λύση)

Εργασία 2 (Ενδεικτική λύση)

Εργασία 3 (Ενδεικτική λύση)

Eργασία 4 (Ενδεικτική λύση)

Εργασίες 2004

Εργασία 1

Εργασία 2

Εργασία 3

Εργασία 4

Εργασίες 2003

Εργασία 1

Εργασία 2

Εργασία 3

Εργασία 4

Εργασία 5

 

Agendas

Agenda 1ης ΟΣΣ

Agenda 2ης ΟΣΣ

Agenda 3ης ΟΣΣ

Agenda 4ης ΟΣΣ

Agenda 5ης ΟΣΣ