Παρουσιάσεις:

download pdf version Information Systems (IS) Audit

download pdf version The Audit Process

download pdf version Auditing IS Infrastructure & Operations

download pdf version Disaster Recovery and Business Continuity

Εργασίες:

download pdf version Προτεινόμενες Εργασίες

Υλικό για το μάθημα:

download pdf version IT Governance and Risk Management

Referencing & Citing - Harvard Style