Βαθμολογία Γραπτής Εξέτασης Σεπτεμβρίου

Εξεταστέα ύλη μαθήματος (Τελική

Οδηγίες Εξέτασης  

Αποτελέσματα αξιολόγησης γραπτής εργασίας προόδου & εργαστηριακής εξέτασης 2022  

Γραπτή Εργασία 2022  

(Θεμελιώσεις Ασφάλειας Πληροφοριών)

Οι παρουσιάσεις που περιλαμβάνονται στο υλικό για το μάθημα αποσκοπούν στο να βοηθήσουν τους φοιτητές που το παρακολουθούν. Εκπονήθηκαν από τον εκάστοτε αναφερόμενο συγγραφέα, ενίοτε με τη βοήθεια υποψήφιων διδακτόρων ή/και άλλων συνεργατών του. Η αξιοποίηση των παρουσιάσεων αυτών εκτός του συγκεκριμένου εκπαιδευτικού πλαισίου είναι δυνατή εάν και εφόσον έχει προϋπάρξει άδεια από το συγγραφέα τους και εάν και εφόσον σε κάθε χρήση τους γίνεται ρητή μνεία στην αρχική μορφή της παρουσίασης.

Ενδεικτικά προτεινόμενα συγγράμματα

  • Anderson R., Security Engineering, Wiley (2nd ed.), USA, 2008. (download 1st ed.)
  • Γκρίτζαλη Δ., Αυτονομία και Πολιτική Ανυπακοή στον Κυβερνοχώρο, Παπασωτηρίου, Αθήνα 2004.
  • Γκρίτζαλη Σ., Κάτσικα Σ., Γκρίτζαλη Δ., Ασφάλεια Υπολογιστών και Δικτύων, Παπασωτηρίου, Αθήνα 2003.
  • Gollmann D., Computer Security, 3rd edition, Wiley, March 2011.
  • Κάτσικα Σ., Γκρίτζαλη Δ., Γκρίτζαλη Σ. (επ. επιμ.), Ασφάλεια Πληροφοριακών Συστημάτων, Εκδόσεις Νέων Τεχνολογιών, Αθήνα 2004.
  • Pfleeger C., Security in Computing, Pren­tice Hall (4th ed.), USA, 2006.

Υλικό για το μάθημα

Εννοιολογική Θεμελίωση

Εννοιολογική Θεμελίωση (B/W)

Διαχείριση Επικινδυνότητας Πληροφοριακών Συστημάτων

Εισαγωγή στην Κρυπτογραφία - Μέρος Α' (updated 14.11.12)

Εισαγωγή στην Κρυπτογραφία - Μέρος B' (updated 14.11.12)

Εισαγωγή στην Κρυπτογραφία - Μέρος Γ'

Έλεγχος Προσπέλασης

Ιομορφικό Λογισμικό

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων - GDPR - Απόρρητο

Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων (GDPR)

Social Engineering

Η εκ των έσω απειλή - Διαρροή Δεδομένων

Στεγανογραφία Ήχου

 Hackers - Hacking - Hacktivism

Συστάσεις για την εκπόνηση μιας επιστημονικής εργασίας

Referencing & Citing - Harvard Style

Επιστημονικές Δημοσιεύσεις

Prevelakis, V., & Spinellis, D. (2007). The athens affair. Spectrum, IEEE, 44(7), 26-33. (παρουσίαση)

L. Adleman, An Abstract Theory of Computer Viruses

F. Cohen, Computer Viruses: Theory and Experiments

F. Cohen, Computational Aspects of Computer Viruses

M. Denault, D. Gritzalis, D. Karagiannis, P. Spirakis, Intrusion detection: approach and performance issues of the SECURENET system

A. Doumas, K. Mavroudakis, D. Gritzalis, S. Katsikas, Design of a neural network for computer viruses recognition and classification

D. Lekkas, D. Gritzalis, e-Passports as a means towards a Globally Interoperable Public Key Infrastructure

V. Mayer-Schönberger, Useful Void: The Art of Forgetting in the Age of Ubiquitous Computing

R. Ostrovsky, M. Yung, How To Withstand Mobile Virus Attacks

B. Schneier, The Psychology of Security

M. Theoharidou, D. Gritzalis, Common Body of Knowledge for Information Security

M. Theoharidou, P. Kotzanikolaou, D. Gritzalis, A multi-layer Criticality Assessment methodology based on interdependencies

Διαφάνειες Φροντιστηρίων

download pdf version Εισαγωγή στο penetration testing

download pdf version Network Enumeration - Nmap

download pdf version Vulnerability Analysis - Nessus

download pdf version Cryptography - Cryptool

download pdf version Kali Linux Documentation    

download pdf version Common Vulnerability Scoring System

download pdf version Vulnerability Exploitation - Metasploit Framework

download pdf version Vulnerability Exploitation - Metasploit 2019

download pdf version Web Application Penetration Testing 2017 (νέο)

download pdf version Malware Sandboxing

download pdf version Wireless Security (2012)

download pdf version Buffer Overflow – Επιθέσεις

download pdf version Δικτυακές Επιθέσεις σε Πληροφοριακά Συστήματα (Presentation Layer)

download pdf version Δικτυακές Επιθέσεις σε Πληροφοριακά Συστήματα (Application Layer)

Θέματα Εξετάσεων

Εξεταστική περίοδος Ιουνίου 2010

Εξεταστική περίοδος Σεπτεμβρίου 2010

Εξεταστική περίοδος Φεβρουαρίου 2011

Εξεταστική περίοδος Σεπτεμβρίου 2011

Εξεταστική περίοδος Φεβρουαρίου 2012

Εξεταστική περίοδος Σεπτεμβρίου 2012

Εξεταστική περίοδος Φεβρουαρίου 2013

Εξεταστική περίοδος Ιουλίου 2013 (πτυχιακή εξεταστική)

Εξεταστική περίοδος Σεπτεμβρίου 2013

Εξεταστική περίοδος Φεβρουαρίου 2014

Εξεταστική περίοδος Ιουλίου 2014 (πτυχιακή εξεταστική)

Εξεταστική περίοδος Φεβρουαρίου 2015

 Εξεταστική περίοδος Σεπτεμβρίου 2016

 Εξεταστική περίοδος Ιανουαρίου 2017

Θέματα Εργασιών

download pdf version Εργασία 2010 (υποχρεωτική) download pdf version Βιβλιογραφία

download pdf version Εργασία 2010 (υποχρεωτική) download pdf version Βιβλιογραφία

download pdf version Εργασία 2010-2011 (υποχρεωτική)

download pdf version Εργασία 2011-2012 (ΜΕΡΟΣ Α', υποχρεωτική)

download pdf version Εργασία 2011-2012 (ΜΕΡΟΣ Β', υποχρεωτική) download pdf version Οδηγίες Εγκατάστασης download pdf version Android Permissions

download pdf version Εργασία 2012-2013 (Θέμα 1, υποχρεωτική)

download pdf version Εργασία 2012-2013 (Θέμα 2, υποχρεωτική)

download pdf version Εργασία 2013-2014 (Θέμα 1, υποχρεωτική)

download pdf version Εργασία 2013-2014 (Θέμα 2, υποχρεωτική)

download pdf version Εργασία 2014-2015 (Θέμα 1, υποχρεωτική) (Ενδεικτικές βιβλιογραφικές εργασίες 1, 2)

download pdf version Εργασία 2014-2015 (Θέμα 2, υποχρεωτική) download pdf version Πηγαίος Κώδικας

download pdf version Εργασία 2015-2016 (Θέμα 1, υποχρεωτική)

download pdf version Εργασία 2015-2016 (Θέμα 2, υποχρεωτική)

download pdf version Εργασία 2016-2017 (Θέμα 1, υποχρεωτική)

download pdf version Εργασία 2016-2017 (Θέμα 2, υποχρεωτική)

download pdf version Εργασία 2016-2017 (Θέμα 3, προαιρετική)

download pdf version Εργασία Σεπτεμβρίου 2017

download pdf version Εργασία 2017-2018 (υποχρεωτική)

download pdf version Εργασία 2017-2018 (προαιρετική)

download pdf version Εργασία 2018-2019 (υποχρεωτική)

download pdf version Εργασία Σεπτεμβρίου 2019

download pdf version Εργασία 2019-2020 (υποχρεωτική)

Ώρες γραφείου

Καθηγητής Δημήτρης Γκρίτζαλης: Κατόπιν ραντεβού (επικοινωνήστε μέσω e-mail στο dgrit at aueb dot gr)

Υ.Δ. Αναγνωστοπούλου Αργυρώ - Αγγελική: Κατόπιν ραντεβού (επικοινωνήστε μέσω email στο anagnostopouloua at aueb dot gr)

Υ.Δ. Βασιλέλλης Ευστράτιος: Κατόπιν ραντεβού (επικοινωνήστε μέσω email στο vasilelliss at aueb dot gr)

Υ.Δ. Δεδούσης Παναγιώτης: Κατόπιν ραντεβού (επικοινωνήστε μέσω email στο dedousisp at aueb dot gr)