Αποτελέσματα Εξετάσεων Ιουλίου 2023  

Βαθμολογίες Εργαστηριακής Εξέτασης 2023  

Πρόγραμμα Εργαστηριακής Εξέτασης 2023  

Γραπτή Εργασία 2023  

Βαθμολογίες Γραπτής Εργασίας 2023  

Οι παρουσιάσεις που περιλαμβάνονται στο υλικό για το μάθημα αποσκοπούν στο να βοηθήσουν τους φοιτητές που το παρακολουθούν. Εκπονήθηκαν από τον εκάστοτε αναφερόμενο συγγραφέα, ενίοτε με τη βοήθεια υποψήφιων διδακτόρων ή/και άλλων συνεργατών του. Η αξιοποίηση των παρουσιάσεων αυτών εκτός του συγκεκριμένου εκπαιδευτικού πλαισίου είναι δυνατή εάν και εφόσον έχει προϋπάρξει άδεια από το συγγραφέα τους και εάν και εφόσον σε κάθε χρήση τους γίνεται ρητή μνεία στην αρχική μορφή της παρουσίασης.

Σημειώσεις μαθήματος (2023)

 Εισαγωγή

 Εννοιολογική Θεμελίωση

 Έλεγχος Προσπέλασης 

 Διαχείριση Επικινδυνότητας Πληροφοριακών Συστημάτων

 Ιομορφικό Λογισμικό

 Ασφάλεια & Προστασία Κρίσιμων Υποδομών

 Κρυπτογραφία

Συστάσεις για την εκπόνηση μιας επιστημονικής εργασίας

Referencing & Citing - Harvard Style

Σημειώσεις μαθήματος (μέχρι το 2022)

Εννοιολογική Θεμελίωση

Εννοιολογική Θεμελίωση (B/W)

Διαχείριση Επικινδυνότητας Πληροφοριακών Συστημάτων

Έλεγχος Προσπέλασης

Ιομορφικό Λογισμικό

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων - GDPR - Απόρρητο

Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων (GDPR)

Social Engineering

Η εκ των έσω απειλή - Διαρροή Δεδομένων

Στεγανογραφία Ήχου

 Hackers - Hacking - Hacktivism

Συστάσεις για την εκπόνηση μιας επιστημονικής εργασίας

Referencing & Citing - Harvard Style

Διαφάνειες Φροντιστηρίων

download pdf version Εισαγωγή στο penetration testing

download pdf version Network Enumeration - Nmap

download pdf version Vulnerability Analysis - Nessus

download pdf version Vulnerability Exploitation - Metasploit

download pdf version Classic pentest methodology

download pdf version Vulnix Walkthrough

download pdf version Buffer Overflow – Επιθέσεις

download pdf version Web Application Penetration Testing

download pdf version Malware Sandboxing

download pdf version Non-conformal malware attack on smartphones

download pdf version Δικτυακές Επιθέσεις σε Πληροφοριακά Συστήματα (Presentation Layer)

download pdf version Δικτυακές Επιθέσεις σε Πληροφοριακά Συστήματα (Application Layer)

Ώρες γραφείου

Καθηγητής Δημήτρης Γκρίτζαλης: Κατόπιν ραντεβού (επικοινωνήστε μέσω email στο dgrit at aueb dot gr)

Δρ. Γεωργία Λύκου: Κατόπιν ραντεβού (επικοινωνήστε μέσω e-mail στο lykoug at aueb dot gr)

Υ.Δ. Αναγνωστοπούλου Αργυρώ - Αγγελική: Κατόπιν ραντεβού (επικοινωνήστε μέσω email στο anagnostopouloua at aueb dot gr)

Υ.Δ. Βασιλέλλης Ευστράτιος: Κατόπιν ραντεβού (επικοινωνήστε μέσω email στο vasilelliss at aueb dot gr)

Υ.Δ. Ραπτάκη Μελίνα: Κατόπιν ραντεβού (επικοινωνήστε μέσω email στο mraptaki at aueb dot gr)