Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών

Κυβερνοασφάλεια

(Καθηγητής Δημήτρης Α. Γκρίτζαλης)

 

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών σε Ανάπτυξη & Ασφάλεια Πληροφοριακών Συστημάτων

Διοίκηση & Τεχνολογίες Κυβερνοασφάλειας

(Καθηγητής Δημήτρης Α. Γκρίτζαλης)

Ασφάλεια Λογισμικού & Δικτύων

(Επίκουρος Καθηγητής Ιωάννης Μαριάς)

Εφαρμοσμένη Κρυπτογραφία

(Επίκουρος Καθηγητής Ιωάννης Μαριάς)

Έλεγχος Ασφάλειας

(Επίκουρος Καθηγητής Γιώργος Στεργιόπουλος & Δρ. Θεόδωρος Ντούσκας)

Ψηφιακά Πειστήρια

(Δρ. Θεόδωρος Ντούσκας)

Ελεγκτική Πληροφοριακών Συστημάτων

(Δρ. Στέλιος Δρίτσας)

Δίκαιο της Πληροφορίας

(Καθηγήτρια Λίλιαν Μήτρου)