Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Τμήμα Πληροφορικής

Κυβερνοασφάλεια 

(Δρ. Παναγιώτης Δεδούσης και Καθηγητής Δημήτρης Γκρίτζαλης)

 

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών σε Ανάπτυξη & Ασφάλεια Πληροφοριακών Συστημάτων

Διοίκηση & Τεχνολογίες Κυβερνοασφάλειας

(Καθηγητής Δημήτρης Γκρίτζαλης)

Ασφάλεια Λογισμικού & Δικτύων

(Επίκουρος Καθηγητής Γιώργος Στεργιόπουλος)

Εφαρμοσμένη Κρυπτογραφία

(Επίκουρος Καθηγητής Γιώργος Στεργιόπουλος)

Έλεγχος Ασφάλειας

(Επίκουρος Καθηγητής Γιώργος Στεργιόπουλος)

Ψηφιακά Πειστήρια

(Δρ. Θεόδωρος Ντούσκας)

Δίκαιο της Πληροφορίας

(Καθηγήτρια Λίλιαν Μήτρου)