Επίκουρος Καθηγητής

Τμήμα Μηχανικών Πληροφοριακών & Επικοινωνιακών Συστημάτων
Πανεπιστήμιο Αιγαίου

e-mail: geostergiop at aueb dot gr

Σπουδές

  • Διδακτορικό Δίπλωμα (Ασφάλεια στην Πληροφορική και τις Επικοινωνίες), Τμήμα Πληροφορικής, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (2015)
  • M.Sc. (Information Systems), Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (2011)
  • Πτυχίο Πληροφορικής, Πανεπιστήμιο Πειραιά (2008)

Αρμοδιότητες στην Ερευνητική Ομάδα

Έμπειρος Ερευνητής

Τρέχοντα επιστημονικά ενδιαφέροντα

  • Προστασία Πληροφοριών και Ιδιωτικότητας Δεδομένων
  • Εκτίμηση Αντικτύπου και Ανάλυσης Επικινδυνότητας Πληροφοριών
  • Ασφάλεια Πληροφοριακών και Βιομηχανικών Συστημάτων Ελέγχου
  • Προστασία Κρίσιμων Υποδομών