Αναπληρωτής Καθηγητής

Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Director of Computer and Communication Systems Laboratory

e-mail: tca at aueb dot gr

Πτυχίο Ηλεκτρολόγου-Μηχανολόγου και Διδακτορικό στην πληροφορική του Εθνικού Μετσοβείου Πολυτεχνείου. Εχει εργαστεί στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και στη Σχολή Ικάρων. Ήταν επισκέπτης Επίκουρος Καθηγητής στο Πανεπιστήμιο της Iowa, USA. Συμμετέχει ή/και είναι υπεύθυνος σε ερευνητικά προγράμματα χρηματοδοτούμενα από τη ΓΓΕΤ, την ΕΕ και τον ιδιωτικό τομέα. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν δίκτυα υπολογιστών, υπηρεσίες τηλεματικής, κατανεμημένες βάσεις δεδομένων, εκτίμηση απόδοσης συστημάτων υπολογιστών και επικοινωνιών, καθώς και κατανεμημένους αλγορίθμους για την επίλυση τεχνολογικών προβλημάτων. Είναι μέλος του ΙΕΕΕ, του ΙΕΕΕ Computer Society, του IEEE Communication Society και του ACM.