Αναπληρωτής Καθηγητής

Τμήμα Πληροφορικής

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

e-mail: katsaros [at] csd.auth.gr
url-1: http://depend.csd.auth.gr
url-2: http://delab.csd.auth.gr/~katsaros

Ακαδημαϊκό προφίλ

 • Επιβλέπων καθηγητής σε δύο διδακτορικά και σε τρία σε εξέλιξη
 • Επισκέπτης Καθηγητής στο Dept. of Computer Science, State Un. of New York (SUNY) at Stony Brook (Ερευν. Εργαστήριο: Concurrency & Verification υπό τη διεύθυνση του Prof. Scott Smolka), Ην. Πολιτείες (2010)
 • Διδακτορικό Δίπλωμα με τίτλο «Κατανεμημένα Υπολογιστικά Συστήματα», Τμ. Πληροφορικής, Αριστοτέλειο Παν. Θεσ/νίκης (2002)
 • Master of Science in Software Engineering, Aston University, UK (1993)
 • Πτυχίο Μαθηματικών Αριστοτελείου Παν. Θεσ/νίκης (1992)

Ερευντικά ενδιαφέροντα

Μέθοδοι Τυπικής Επαλήθευσης για την Αξιοπιστία & Ασφάλεια Λογισμικού και Συστημάτων

Άξονες έρευνας:

 • Σχεδίαση Συστημάτων & Λογισμικού Ταυτοχρονισμού
 • Σχεδίαση Συστημάτων Υπηρεσιών & Διαδικτύου Αντικειμένων
 • Ασφάλεια σε Κατανεμημένα Συστήματα
 • Σχεδίαση Συστημάτων για το Διάστημα
 • Στατική και Δυναμική Ανάλυση Λογισμικού
 • Ανάλυση Αρχιτεκτονικής Λογισμικού

Δημοσιεύσεις-Διακρίσεις-Αντίκτυπος

 • 71 ερευνητικά άρθρα σε διεθνή συνέδρια και έγκυρα επιστημονικά περιοδικάχεδίαση Συστημάτων Υπηρεσιών & Διαδικτύου Αντικειμένων
 • Συμμετοχή στη συγγραφή 1 διδακτικού εγχειριδίου πανελλήνιας κυκλοφορίας, σύνταξη 2 επιστημονικών βιβλίων σε διεθνείς εκδοτικούς οίκους
 • Περισσότερες από 379 αναφορές στο Google Scholar (h-index: 12)
 • Βραβεία καλύτερης επιστημονικής εργασίας στα 15ο και 17ο Πανελλήνιο Συνέδριο Πληροφορικής (ΕΠΥ PCI)
 • Προσκεκλημένος ομιλιτής στα Παν. Οξφόρδης και Un. Of Hull της Μεγ. Βρετανίας, στο Παν. του Groningen της Ολλανδίας και στο Δημοκρίτειο Παν. Θράκης

Χρηματοδοτούμενη έρευνα & αναπτυξιακά προγράμματα

 • Επιστημονικός Υπεύθυνος σε 2 χρηματοδοτούμενα ερευνητικά έργα του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος (ESA)
 • Συμμετοχή σε πλήθος έργων έρευνας & ανάπτυξης με χρηματοδότηση από την Ε.Ε., την ESA και τη Γεν. Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας