Επίκουρος Καθηγητής

Τμήμα Πληροφορικής

Πανεπιστήμιο Πειραιώς

Σπουδές

 • Διδάκτορας Πληροφορικής, Πανεπιστήμιο Πειραιώς (2003)
 • Πτυχίο Πληροφορικής, Πανεπιστήμιο Πειραιώς (1998)

Προηγούμενη Επαγγελματική Εμπειρία

 • Αρχή Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών (Α.Δ.Α.Ε.). Ειδικό Επιστημονικό Προσωπικό στη Διεύθυνση Διασφάλισης του Απορρήτου στις Διαδικτυακές Επικοινωνίες
 • Σύμβουλος Ασφάλειας Πληροφοριακών Συστημάτων σε εταιρία παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών
 • Επισκέπτης Λέκτορας στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο

Ενδεικτικά έργα ασφάλειας πληροφοριακών συστημάτων:

 • Συμμετοχή στο έργο «S-PORT: Ένα ασφαλές, αυτοματοποιημένο, συνεργατικό περιβάλλον για την δημιουργία μεθοδολογιών Αποτίμησης Επικινδυνότητας, δημιουργίας Σχεδίου Επιχειρησιακής Συνέχειας και κέντρων Αποκατάστασης Καταστροφών για Πληροφοριακά Συστήματα Λιμένων», ως έμπειρος ερευνητής της ομάδας έργου του Κέντρου Ερευνών Πανεπιστημίου Πειραιώς
 • Μέλος στην επιτροπή European Security Research and Innovation Forum (ESRIF)
 • Συνεργάτης Ομάδας Ασφάλειας Πληροφοριακών Συστημάτων Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών στο έργο «Στρατηγική Μελέτη Ασφάλειας των Πληροφοριακών Συστημάτων της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων»
 • Μέλος της «Ομάδας Εργασίας για την Προστασία των Κρίσιμων Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Υποδομών της Δημόσιας Διοίκησης (CICIP)» της ομάδας e-government forum της Κοινωνίας της Πληροφορίας Α.Ε.
 • Συνεργάτης Ομάδας Ασφάλειας Πληροφοριακών Συστημάτων Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών στο έργο «Ασφάλεια διασύνδεσης φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης με φορείς παροχής υγειονομικών υπηρεσιών και πραγματοποίησης ηλεκτρονικών συναλλαγών φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης με Τράπεζες»
 • Επιστημονικός Συνεργάτης Κέντρου Ερευνών Πανεπιστημίου Πειραιώς στο Πρόγραμμα E-Mayor
 • Συμμετοχή στο πρόγραμμα ΠΕΝΕΔ “Σχεδίαση και Ανάπτυξη Κατανεμημένης Πλατφόρμας Ελέγχου Υπηρεσιών με Τεχνολογία Κινητών Αντιπροσώπων και CORBA
 • Συμμετοχή στο διαπανεπιστημιακό πρόγραμμα Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ. “Ομόσπονδο Σύστημα Διαχείρισης Πανεπιστημιακού Εκπαιδευτικού Υλικού”

Δημοσιεύσεις

 • 1 Διδακτορική Διατριβή
 • 10 Κεφάλαια σε συλλογικούς τόμους
 • 16 Άρθρα σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά
 • 25 Ανακοινώσεις σε συνέδρια με κριτές