Υποψήφια Διδάκτορας

Ερευνήτρια ΟΠΑ & Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας

e-mail: lykoug at aueb dot gr

Σπουδές:

  • Υποψήφια Διδάκτορας (Ασφάλεια στην Πληροφορική και τις Επικοινωνίες), Τμήμα Πληροφορικής, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (2016+)
  • M.Sc. (Πληροφοριακά Συστήματα), Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (2015)
  • ΜΒΑ, (Διοίκηση Επιχειρήσεων για Στελέχη), Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών ( 2000)
  • Πτυχίο Πληροφορικής, Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (ΕΑΠ, 2013)
  • Πτυχίο Ενεργειακού Μηχανολόγου Μηχανικού, Ανώτατο Τεχνολογικό Ίδρυμα Αθήνας (ΑΤΕΙ, 1991)

Αρμοδιότητες στην Ερευνητική Ομάδα

Ερευνήτρια

Τρέχοντα επιστημονικά ενδιαφέροντα:

  • Ασφάλεια πληροφοριακών συστημάτων
  • Ασφάλεια κρίσιμων υποδομών
  • Ανάλυση επικινδυνότητας πληροφοριακών συστημάτων

Επαγγελματική εμπειρία:

  • Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (2007+), στο τμήμα Προστασίας Περιβάλλοντος & στην Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών
  • Υπουργείο Εθνικής Άμυνας (2005-2007) στη Διεύθυνση Υποδομών του Γεν. Επιτελείο Στρατού