Ερευνητής ΟΠΑ

e-mail: giakovakis at aueb dot gr

Σπουδές:

  • M.Sc. (Information Systems), Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (2016)
  • Πτυχίο Πληροφορικής, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (2014)

Αρμοδιότητες στην Ερευνητική Ομάδα:

Ερευνητής

Τρέχοντα επιστημονικά ενδιαφέροντα:

  • Ασφάλεια πληροφοριακών συστημάτων
  • Ανάλυση επικινδυνότητας πληροφοριακών συστημάτων

Πιστοποιήσεις:

Πιστοποιημένος Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων κατά ISO/IEC 17024.