Επίκουρος Καθηγητής Ασφάλειας Υπολογιστών και Δικτύων

Τμήμα Πληροφορικής, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

e-mail: marias at aueb dot gr

Προσωπική Σελίδα

Σπουδές

  • Διδάκτορας Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Πανεπιστημίου Αθηνών
  • Θέμα Διδακτορικής Διατριβής: Διαχείριση Πόρων σε μη Αδειοδοτημένα Ασύρματα Συστήματα. Επίβλεψη: Καθ. Λ. Μεράκος (Ιαν. 2004)
  • Διπλωματούχος Τμήματος Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής Πολυτεχνικής Σχολής Πανεπιστημίου Πατρών(Δεκ. 1995).

Αρμοδιότητες στην Ερευνητική Ομάδα

Κύριος Μελετητής

Τρέχοντα επιστημονικά ενδιαφέροντα

  • Ασφάλεια δικτύων και υπολογιστικών συστημάτων
  • Δικτυακές υπηρεσίες, κινητός και διάχυτος υπολογισμός
  • Δίκτυα υπολογιστών, ασύρματες και κινητές επικοινωνίες

Επαγγελματική εμπειρία

Συμμετείχε, ως Συντονιστής ή Ερευνητής, στα έργα:

ΕuroBridge, Ευρωπαϊκού πλαισίου RACE II, MAGIC WAND, Ευρωπαϊκού πλαισίου ACTS, EXPERT, Ευρωπαϊκού πλαισίου ACTS, Συντονιστής και τεχνολογικός υπεύθυνος προγράμματος PASO (Public Key Infrastructure - Applications and Security from OTE). Έργο μέσω Επιτροπής Ερευνών ΕΚΠΑ, Συντονιστής προγράμματος eRhodes, Μελέτη Επιχειρησιακού και Τεχνολογικού Σχεδιασμού για την Παροχή Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών Εξυπηρέτησης του Δήμου Ροδίων. Έργο μέσω Επιτροπής Ερευνών ΕΚΠΑ, Έργο ΓΓΕΤ ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ, «Αδιαλειπτη Βελτιστη Συνδεση Σε Ετερογενη Δικτυα Κινητων Επικοινωνιων». Έργο μέσω Επιτροπής Ερευνών ΕΚΠΑ

Συμμετείχε, ως Μελετητής, στα έργα:

Σύνταξη Τεύχους Τεχνικών Προδιαγραφών για το ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα του ΟΛΠ. Έργο μέσω ΕΚΠΑ, Συμμετοχή στο πρόγραμμα της European Εnvironmental Αgency για τη διασύνδεση του ΥΠΕΧΩΔΕ (ΕΔΠΠ) με το Ευρωπαϊκό δίκτυο περιβάλλοντος ΕΙΟΝΕΤ. Έργο μέσω ΕΚΠΑ, Σύνταξη Τεύχους Τεχνικών Προδιαγραφών για το ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα του ΥΠΕΧΩΔΕ (ΕΔΠΠ). Έργο μέσω ΕΚΠΑ, Αξιολόγηση του Τεύχους Τεχνικών Προδιαγραφών για το ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα του ΟΕΚ. Έργο μέσω ΕΚΠΑ, Εμπειρογνωμοσύνη και αξιολόγηση του ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος του ΟΛΠ. Έργο μέσω ΕΚΠΑ, Συντονιστής σύνταξης τεύχους τεχνικών προδιαγραφών για το πληροφοριακό σύστημα του ΟΔΔΥ. Έργο μέσω ΕΚΠΑ, Αξιολόγηση Επιχειρησιακού Σχεδίου για την Κοινωνία της Πληροφορίας του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης. Έργο μέσω ΕΠΥ, Μέλος ομάδας εκπόνησης μελέτης για την Υποδομή Δημόσιων Κλειδιών της Δημόσιας Διοίκησης στα πλαίσια της Ελληνικής Προεδρίας στην ΕΕ. Έργο μέσω Πανεπιστημίου Αιγαίου, Μέλος επιτροπής αξιολόγησης τεχνικοοικονομικών προσφορών για τον ανοικτό διαγωνισμό παροχής υπηρεσιών Συμβούλου Τεχνικής Υποστήριξης στο έργο «ΣΥΖΕΥΞΙΣ». Έργο μέσω ΚτΠ Α.Ε.

Λοιπή επαγγελματική εμπειρία

Ερευνητής στη Διεύθυνση Αναπτυξιακών Προγραμμάτων της INTΡAΚOM, για Ευρωπαϊκά έργα R&D (1995-1997), Ειδικός Σύμβουλος, Γενική Γραμματεία Πληροφορικών Συστημάτων, Υπ. Οικονομίας και Οικονομικών, για τα έργα των δικτυακών υποδομών στις δράσεις ΤΑΧΙS και TAXISnet (1998-2001), Ειδικός Σύμβουλος στη Γενική Γραμματεία Δημόσιας Διοίκησης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ΥΠΕΣΔΔΑ, για τα υπο-έργα των δικτυακών υποδομών και της ασφάλειας στις δράσεις «ΣΥΖΕΥΞΙΣ» και «ΑΡΙΑΔΝΗ» (ΚΕΠ) (2003-2004)

Συμμετοχή σε επιτροπές, ομάδες εργασίας και θέσεις διοίκησης

E-Business Forum, ομάδας εργασίας για τις Εξυπνες Κάρτες (Smart Cards)

Μέλος σε Επιμελητήρια

Μέλος ΙΕΕΕ Comsoc Society, Greek IEEE VTC Chapter, TEE, ΕΠΥ