Υποψήφιος Διδάκτωρ

Ερευνητής ΟΠΑ

e-mail: sleventopoulos [at] aueb [dot] gr

Σπουδές:

 • Υποψήφιος Διδάκτορας (Κυβερνοασφάλεια – Κυβερνοάμυνα), Τμήμα Πληροφορικής, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (2023+)
 • MSc, (Κυβερνοασφάλεια και Προστασία Ψηφιακών Υποδομών), Σχολή Επιστημών και Τεχνολογίας της Πληροφορίας, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (2021)
 • Πτυχίο (Στρατιωτική Επιστήμη), Ανώτατη Σχολή Μον. Υπαξιωματικών (1995)

Αρμοδιότητες στην Ερευνητική Ομάδα

Ερευνητής

Τρέχοντα επιστημονικά ενδιαφέροντα:

 • Κυβερνοασφάλεια
 • Κυβερνοάμυνα
 • Ασφάλεια πληροφοριακών συστημάτων
 • Ασφάλεια κρίσιμων υποδομών
 • Ανάλυση επικινδυνότητας πληροφοριακών συστημάτων

Επαγγελματική Εμπειρία

 • Subject Matter Expert Cyber/Warfare (Zonos Systems Consulting) (2019+)
 • Senior Information Security Consultant/Officer (Netcompany – Intrasoft) (2021-2022)
 • Subject Matter Expert Cyber/Airdefence (Integrated Air & Missile Defence Center of Excellence) (2019-2021)
 • NATO ADP Coordinator/LO/DSA (NATO HQ, Brussels, BE) (2005-2008)
 • Υπουργείο Εθνικής Άμυνας (1995-2021) (Στρατός Ξηράς)

Πιστοποιήσεις

 • Certified Information Systems Security Practitioner (CISSP) [#641062]
 • Certified Advanced Security Practitioner (CASP+) [5GHTJCMFB3BE1W39]
 • Certified Ethical Hacker (CEH) [ECC48930475140]
 • ISO 27001 Lead Auditor [ISLA1082135-2021-06]
 • Network+ (Net+) [8WY7R67N1DEE1WG9]
 • Security+ (Sec+) [4Q6BYR0N231EQW5Y]