Διδάκτορας Πληροφορικής

Ερευνητής ΟΠΑ

e-mail: dedousisp at aueb dot gr

Σπουδές:

  • Διδάκτορας (Ασφάλεια και Προστασία Κρίσιμων Υποδομών ΤΠΕ), Τμήμα Πληροφορικής, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (2019+)
  • M.Sc. (Πληροφοριακά Συστήματα), Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (2019)
  • Πτυχίο Πληροφορικής, Πανεπιστήμιο Πειραιά (2010)

Αρμοδιότητες στην Ερευνητική Ομάδα

Ερευνητής

Τρέχοντα επιστημονικά ενδιαφέροντα:

  • Ασφάλεια πληροφοριακών συστημάτων
  • Ασφάλεια κρίσιμων υποδομών
  • Ανάλυση επικινδυνότητας πληροφοριακών συστημάτων
  • Ασφάλεια συστημάτων ελέγχου διαδικασιών, τεχνολογιών παρακολούθησης και αυτοματισμού
  • Τεχνολογία λογισμικού

Άλλες δραστηριότητες

Το δημοσιευμένο έργο περιλαμβάνει μια επιστημονική εργασία σε συνέδριο και δυο σε επιστημονικά περιοδικά.