Η επιλογή αυτή σας επιτρέπει να ενημερωθείτε συνοπτικά για τις γνώσεις, τις δεξιότητες, την εμπειρία και τυχόν άλλες δραστηριότητες του προσωπικού της Ερευνητικής Ομάδας μας στην Ασφάλεια Πληροφοριών και Προστασία Υποδομών.

Όποιος ενδιαφέρεται για μια πιο αναλυτική πληροφόρηση σχετικά με το έργο ή τις δραστηριότητες κάποιου μέλους της Ερευνητικής Ομάδας, μπορεί να απευθυνθεί απευθείας σε αυτό.